Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Strategiboken

På denne siden kan emneansvarlige og faglærere laste ned forelesningsmateriell til Strategiboken av Lasse B. Lien, Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind Baardsen.

  • Strategiboken (PowerPoint) inneholder alle figurer og tabeller fra læreboken.
  • Strategipresentasjonen (PowerPoint) er et undervisningssupplement til læreboken. Denne brukervennlige filen på 289 sider følger samme kapittelrekkefølge som boken og tanken er at du som foreleser kan tilpasse og videreutvikle innholdet for å best passe til din undervisning.
  • Eksempler på eksamensspørsmål. (PowerPoint) Forfatterne har utarbeidet tre eksempler på skoleeksamener inspirert av eksamener som har vært gitt på NHH. Disse kan kombineres, forvanske/forenkles og modifiseres etter forelesers eget ønske.
  • Minicase. (Zip) Mappe med 46 minicase som illustrerer poenger og mekanismer fra boken. Hvert av casene kan brukes til å illustrere flere ting fra boken, så vi lar det være opp til forelesere selv å vurdere hva man ønsker å illustrere med hvert case (f.eks. Avisutklipp som enkel illustrasjon på forelesningsslide / Avisutklipp som utgangspunkt for diskusjon i klassen / Avisutklipp som utgangspunkt for innleveringsoppgaver ellereksamensspørsmål.)

Filene er passordbeskyttet og er kun tilgjengelig for faglærere som bruker læreboken som pensum. For å få tilsendt brukernavn og passord, ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no.

Er du foreleser som har laget egne slides til boken/emnet og kan tenke deg å utveksle dem med andre? Ta gjerne kontakt med anne.ivarsen@fagbokforlaget.no og vi kan legge dem ut her, med samme beskyttelse som øvrige filer på nettsiden.

Last ned filer